Uitgebreide screening van experts

Alleen gescreende experts. Veiligheid voorop!

Wij werken alleen met persoonlijk door ons gescreende experts. Een expert zal pas opdrachten via ons ontvangen als wij handmatig het profiel van de expert goedgekeurd hebben. Dat doen we niet zo maar. De experts worden eerst gecontroleerd op basis van de volgende onderdelen:

Wij kennen onze experts

Iedere expert die voor ons werkt hebben we persoonlijk gesproken. Voor dat persoonlijke gesprek heeft er al een selectieprocedure plaatsgevonden. Daarbij screenen we op de volgende zaken.

1. Profiel

Ieder profiel wordt door ons aan een nauwkeurige controle onderworpen. We controleren de opleiding van de expert, welke competenties hij of zij heeft, en of er een duidelijke foto is geüpload. Bovendien vragen we een bewijs van inschrijving van de huidige opleiding die gevolgd wordt als de vooropleiding geen MBO ICT-opleiding is. Natuurlijk beoordelen we ook de totaalindruk die we hebben van de expert.

2. Diplomauittreksel

Wij eisen van iedere expert dat hij een officieel diplomauittreksel uploadt. Dit is een door de overheid verstrekt beveiligd digitaal document dat niet vervalst kan worden. We gebruiken dit document voor twee doelen. Enerzijds kan daarmee natuurlijk de opleiding van de expert gecontroleerd worden. Anderzijds is het een belangrijke check voor het vaststellen van de identiteit van de expert. Het document is namelijk strikt persoonlijk en alleen via DigID te verkrijgen. Het gebruik van een valse naam of identiteit is zo uitgesloten.

3. Mobiele telefoon en e-mailadres

Zowel het e-mailadres als het mobiele telefoonnummer van de expert wordt door ons gecontroleerd. Dit doen we door middel van verificatiemails en SMS-codes. Zo weten we altijd hoe we de expert kunnen bereiken en dat hij een echt mobiel nummer gebruikt.


Alleen gescreende experts. Veiligheid voorop!

Wij werken alleen met persoonlijk door ons gescreende experts. Een expert zal pas opdrachten via ons ontvangen als wij handmatig het profiel van de expert goedgekeurd hebben. Dat doen we niet zo maar. De experts worden eerst gecontroleerd op basis van de volgende onderdelen:

Wij kennen onze experts

Iedere expert die voor ons werkt hebben we persoonlijk gesproken. Voor dat persoonlijke gesprek heeft er al een selectieprocedure plaatsgevonden. Daarbij screenen we op de volgende zaken.

1. Profiel

Ieder profiel wordt door ons aan een nauwkeurige controle onderworpen. We controleren de opleiding van de expert, welke competenties hij of zij heeft, en of er een duidelijke foto is geüpload. Bovendien vragen we een bewijs van inschrijving van de huidige opleiding die gevolgd wordt als de vooropleiding geen MBO ICT-opleiding is. Natuurlijk beoordelen we ook de totaalindruk die we hebben van de expert.

2. Diplomauittreksel

Wij eisen van iedere expert dat hij een officieel diplomauittreksel uploadt. Dit is een door de overheid verstrekt beveiligd digitaal document dat niet vervalst kan worden. We gebruiken dit document voor twee doelen. Enerzijds kan daarmee natuurlijk de opleiding van de expert gecontroleerd worden. Anderzijds is het een belangrijke check voor het vaststellen van de identiteit van de expert. Het document is namelijk strikt persoonlijk en alleen via DigID te verkrijgen. Het gebruik van een valse naam of identiteit is zo uitgesloten.

3. Mobiele telefoon en e-mailadres

Zowel het e-mailadres als het mobiele telefoonnummer van de expert wordt door ons gecontroleerd. Dit doen we door middel van verificatiemails en SMS-codes. Zo weten we altijd hoe we de expert kunnen bereiken en dat hij een echt mobiel nummer gebruikt.


  • De expert kwam precies op het afgesproken tijdstip. Op een hele fijne rustige manier legt hij technische werking van de apparatuur uit. Vraagt meerdere keren of alles duidelijk is en is ook bereid om een breder advies te geven dan alleen over de oorspronkelijke opdracht. Alle apparatuur functioneert nu zoals ik dat had gevraagd en ik ben zeer tevreden.
    Fred
    Amstelveen